Gyors kapcsolat

Árak és Szolgáltatások

Bővebb információk elérhető szolgáltatásainkkal és árainkkal kapcsolatban:

Számlanyitáshoz szükséges minimális betét

150 GBP vagy annak ellenértéke a választott számlavezetési devizában

Standard számla
 • Számlanyitás és számlavezetés: ingyenes (kivéve egyéb más rendelkezés esetén)
 • Deviza-, nemesfém- és CFD-ügyletekkel összefüggő valamennyi könyvelés: ingyenes
 • A számlakivonatok azonnali elérhetősége: ingyenes
 • Befizetések a számlavezetési devizában (külső költségeken kívül): ingyenes
 • Online kivonatok és – számlatörténet: ingyenes
Standard Számla jellemzői

Standard Számla

 • Már 150,- GBP-től elérhető, minilot, szűk spreadek
 • Teljesen költségmentes kereskedés

 • Bankkártyás befizetés
 • Ingyenes telefonos kötések

*A teljesen kivitelezett ajánlat (order) alatt egy pozíció nyitását vagy zárását értjük, vagy határidős terméknél a nyitott pozícióra vonatkozóan a határidő lejártát és emiatt a pozíció zárását. Az egyes pozíciók roll over-e nem minősül teljesen kivitelezett ajánlatnak. A részkivitelezés önmagában nem minősül teljesen kivitelezett ajánlatnak csak összevonva. A törölt ajánlatok sem minősülnek teljesen kivitelezett ajánlatnak.

Befizetések

A szolgáltató csak a számlatulajdonos, vezetett számlájára érkezett átutalásokat fogadja el (ügyfél referenciaszámla).

Értékmeghatározások

A deviza-, nemesfém- és CFD-ügyleteket valuta-elszámolási nap, plusz két banki nappal (T+2) könyvelik el.

Fontos tudnivaló a szolgáltató által végrehajtott deviza-, nemesfém- és CFD--ügyletek árképzésére vonatkozóan: A szolgáltató, ügyfelei részére, a devizapárok, nemesfémek és CFD-k pénzpiaci ügyleteinek során (vétel/eladás), a pozíciók nyitásához és zárásához ad árfolyamot.

Marginkövetelmények

A szolgáltató az általa kínált devizák, nemesfémek és CFD-k alapletét követelményét (margin = alapletét) saját hatáskörben határozza meg és azokat kereskedési felületén közzéteszi (árfolyamlista).

Az alapletét (margin) mértéke akár 0,5 %-a is lehet a tranzakció volumenének („Margin-Ratio”). A lehetséges tőkeáttétel így 1:200, egyes befektetési eszközönként. Hétvégén és a kereskedési napnak nem minősülő napokon a biztonsági letét (margin) 4 % és 50 % közötti értékre változhat befektetési eszközöktől függően. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy különleges esetekben – például előre nem látható politikai vagy gazdasági eseményeknél – egyoldalúan változtasson a mindenkori margin-követelményen. Az ezzel kapcsolatos további tudnivalók, a kereskedési platformon, weboldalon megtalálhatók.

Finanszírozási költség

Amennyiben egy számlán adott kereskedési napon túlnyúlik egy pozíció, akkor a long pozíciók esetében finanszírozási költségek merülnek fel, míg a short pozíciók esetében finanszírozási díjak kerülnek jóváírásra.

Átutalási tudnivalók

A kereskedéshez szükséges feltölteni az online kereskedési számlákat (Online Trading Account). A szolgáltató a következő módokon fogad el befizetéseket:

1. Átutalás

Kérjük utalja a kívánt összeget a megfelelő bankszámlaszámra:

Forint befizetések – HUF
Kedvezményezett: GAIN Capital Forex.com UK Ltd
Fogadó Bank: Barclays Bank plc
Számlaszám: 55237544
IBAN: GB73 BARC 2000 0055 2375 44
SWIFT: BARCGB22
Közlemény rovatba: Név/Alszámlaszám - GlobalFX

Euró befizetések – EUR
Kedvezményezett: GAIN Capital Forex.com UK Ltd
Fogadó Bank: Barclays Bank plc
Számlaszám: 86690255
IBAN: GB42 BARC 2000 0086 6902 55
SWIFT: BARCGB22
Közlemény rovatba: Név/Alszámlaszám - GlobalFX

US-Dollár befizetések – USD
Kedvezményezett: GAIN Capital Forex.com UK Ltd
Fogadó Bank: Barclays Bank plc
Számlaszám: 45963033
IBAN: GB65 BARC 2000 0045 9630 33
SWIFT: BARCGB22
Közlemény rovatba: Név/Alszámlaszám - GlobalFX

Angol Font befizetések – GBP
Kedvezményezett: GAIN Capital Forex.com UK Ltd
Fogadó Bank: Barclays Bank plc
Számlaszám: 03548902
IBAN: GB87 BARC 2000 0003 5489 02
SWIFT: BARCGB22
Közlemény rovatba: Név/Alszámlaszám - GlobalFX

Svájci frank befizetések – CHF
Kedvezményezett: GAIN Capital Forex.com UK Ltd
Fogadó Bank: Barclays Bank plc
Számlaszám: 83053899
IBAN: GB97 BARC 2000 0083 0538 99
SWIFT: BARCGB22
Közlemény rovatba: Név/Alszámlaszám - GlobalFX

Fontos tudnivaló:

Befizetéskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a következőket: Név/Alszámlaszám - GlobalFX

2. Bankkártyás befizetés (Visa / Mastercard)

Költségek
A szolgáltató nem számít fel külön költséget bankkártyás befizetések esetén (Visa / Mastercard).

Befizetések maximum limitje
Befizetéseknél, tranzakciónként maximum 50.000 GBP (vagy annak ellenértéke más devizában kifejezve) az engedélyezett legmagasabb összeg 30 naponként.

Befizetések minimum limitje
Új számla esetében 150 GBP, meglévő számla esetében 50 GBP (vagy annak ellenértéke más devizában kifejezve).

Számlavezetési deviza
A számlavezetés a következő devizanemekben lehetséges: USD, EUR, CHF, HUF, GBP, AUD, JPY vagy PLN. A befizetések is ezekben a devizanemekben eszközölhetők: USD, EUR, CHF, HUF, GBP, AUD, JPY vagy PLN. A számlavezetési deviza nemétől eltérő devizában történő befizetés esetén a befizetett összeget bankközi árfolyamon konvertáljuk át a számlavezetési devizába.

Jogosult személyek
Befizetéseket csakis abban az esetben áll módunkban befogadni, ha a befizető (bankkártya-tulajdonos) és a  fogadó (számla-tulajdonos) személye megegyezik.

Kifizetés
Bankkártyás kifizetésre a kereskedési számlák esetében nincs lehetőség. Kifizetési kérelmeket kizárólag a referencia számlára történő átutalással áll módunkban teljesíteni.

Kérjük annak figyelembe vételét, hogy bankkártyás befizetés esetén csak három héttel a befizetés után áll módunkban kifizetést teljesíteni a referenciaszámlára.

Legitimáció
Amennyiben a a befizetési folyamat során a befizetés vagy a befizető személye nem beazonosítható, úgy cégünket törvény kötelezi a manuális azonosításra. Ehhez szükségünk lesz bankkártyájának első oldalának másolatára. Kizárólag a sikeres azonosítást követően áll módunkban a befizetett összeget jóváírni kereskedési számláján. A másolaton láthatónak kell lennie a következő adatoknak:

 • a bankkártya számának utolsó négy számjegye
 • a bankkártya tulajdonosának a neve
 • a bankkártya érvényességének a dátuma
 
Fontos információ:
A felsorolt befizetési rendszerek nem minden országban és nem minden devizára vonatkozóan érhetők el. Kérjük mindig vegye figyelembe saját kártyájának engedélyezett limitjeit. 

 

 

Érvényes: 2014. február 20-tól

Igény esetén postai úton megküldött számlakivonatok
 • Havi számlakivonat postai úton* 5,00 EUR
 • Opcionálisan negyedévente postai úton* 10,00 EUR
 • Külön, esetenkénti számlakivonat kérése postai úton* 10,00 EUR
 • * a mindenkori postaköltséget nem tartalmazza

Kiegészítő szolgáltatások
 • Címnyomozás 25,00 EUR
 • Távirati átutalási megbízás belföldön 15,00 EUR
 • Könyvelési bizonylatok és számlakivonatok másolata a költségek szerint 25,00 EUR/óra
 • IBAN: IBAN-szám hiányának esetén külön költségek merülhetnek fel. A költséget a számlavezető bank számítja fel.
Információk
 • Külön egyenlegigazolás 20,00 EUR
Késedelmi kamatok
 • Kamatjárandóság EUR-ra: EKB Marginal lending facility + 5%
 • Kamatjárandóság USD-ra: Fed NY Prime rate + 5%
 • Kamatjárandóság CHF-re: SNB Lombard rate + 5%
Konverzió:
 • Európai Központi Bank referencia kamat + max. 7%

 


Érvényes: 2013. február 20-tól

Fixing

A szolgáltató elszámolja a vezetett számla devizanemére, a kereskedelmi ügyletekből származó, a számlavezetési devizától eltérő denominált nyereségeit és veszteségeit, minden kereskedési napon („konverziós dátum“). Ha az átszámítás ugyanazon a kereskedési napon már nem lehetséges, akkor a szolgáltató a következő átszámítási időpont aktuális árfolyamán végzi az elszámolást.

Az átszámítási időpontokban az eladási- és a vételi árfolyamokat a szolgáltató saját hatáskörben állapítja meg, és a kereskedési platform számlakivonataiban közli. Az ott közzétett árfolyamok csak a standard értékmeghatározással rendelkező megbízásokra érvényesek a kereskedési napot követő kereskedési nap másnapján (T+2). Más értékmeghatározással rendelkező megbízások esetén más árfolyamok alkalmazhatók; a szolgáltató ezeket szintén saját hatáskörben (méltányosság elv alapján) állapítja meg.

Az ügyfélnek az idegen devizában kiutalt nyereségeket és veszteségeket a fixing keretében naponta egyszer elszámolják a számla devizanemére.     

Rollover*  (ROP/RCL)

A Roll-Over és a Fixing elszámolása kizárólag a szolgáltató kötelessége. Az ügyfél természetesen a későbbiekben ellenőrizheti, hogy a Roll-Over a piacon megszokott kondíciókkal került-e kivitelezésre.

A roll-over árfolyamait a szolgáltató saját hatáskörbe állapítja meg. Ezért a pozíciók megnyitásakor, időpontjában még nem ismert. A méltányos megállapítások során a szolgáltató a piacon szokásos árfolyamok, és kamatszintek figyelembevételével jár el. A piacon szokásos mérték ellenőrzése érdekében a szolgáltató egy adatbázisrendszert alkalmaz, amelyben a roll-overek és spot árfolyamok swap tételei dátummal és időponttal együtt szerepelnek.

A szolgáltató által az ügyfél részére kiszámított swap tételek és árfolyamok, így összehasonlíthatók a releváns piacokon érvényes árfolyamokkal, illetve kamatokkal, például más bankok árfolyamai alapján.

Kereskedési napokra vonatkozó SWAP pontok meghatározása

Minden kereskedési nap üzletzárásakor a swap pontokat („Swap Rate“) a szolgáltató határozza meg saját hatáskörben. Ezeket az értékeket a Bank a kereskedési platformon feltünteti.

Kereskedési napok, üzleti napok, könyvelési napok és üzletzárás

Egy kereskedési nap közvetlenül az előző kereskedési nap üzletzárása után következik, és az üzletzáráskor, 23:00 órakor végződik (közép-európai idő - CET).

A kereskedési napok olyan napok, amelyeken a joghatóság fő finanszírozási helyein, ahol az adott deviza illetve nemesfém bázisértékét meghatározzák, a bankok az általános üzleti forgalom számára nyitva állnak, és amely napokon a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) üzemel.

A CFD-kre vonatkozó kereskedési napok a szombat és a vasárnap és az egyes ünnepnapok kivételével, olyan napok, amikor az adott CFD bázisértéke az adott bázispiacon kereskedhető.

Ennek következtében a különböző devizák (devizapárokon belül is), nemesfémek vagy egyes CFD-k bázisértékei eltérhetnek egymástól.

Minden olyan deviza, nemesfém és CFD bázisértékeinek esetében, amelyeket nem érintik a regionális és hasonló ünnepnapok, értelemszerűen lehetséges a kereskedés.

A szolgáltató könyvelési napjai azok a napok, amikor a bankok az általános üzleti forgalom számára nyitva állnak. A könyvelési napnak nem számító napokon (Nem könyvelési nap) ennek megfelelően nem történik könyvelés, és a szolgáltató nem végez árfolyam-rögzítést (fixing). A könyvelések a következő könyvelési napon történnek, az előző, nem könyvelési nap valutájával. Nem könyvelési napokon is lehetséges a kereskedelem, amennyiben az adott nap kereskedési napnak számít.

A szolgáltató üzleti napjai azok a napok, amelyeken az érintett bankok nyitva állnak az általános üzleti forgalom számára.

Érvényes: 2013. február 20-tól

gfx
GI HeadLines

Kiemelt információk, amelyekről mindenképpen tudnia kell!

Ügyfélszolgálat: +36 30 6340 430